Arctic Paper S.A. Q1 2020: Silny I kwartał przygotowuje Grupę na trudniejsze czasy

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 813,9 mln PLN (188,2 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 111,8 mln PLN (25,9 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 79,7 mln PLN (18,4 mln EUR1) a zysk netto 62,3 mln PLN (14,4 mln EUR1).
  • Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych za I kwartał.
  • Pod koniec okresu odnotowano spadek popytu w związku z pandemią Covid-19.
  • Podjęto środki w celu złagodzenia możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa: papiernie w Grycksbo i Munkedal złożyły wnioski umożliwiające skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm.
  • Zarząd podjał decyzję o zarekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r.

„Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku Grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

czwartek, 14 maj, 2020