KONKURS EDYCJA – SEZON 2011/2012

Magazyn „Wydawca” oraz Arctic Paper Polska i Targi Książki w Krakowie zapraszają wszystkich wydawców do udziału w Konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA.
 
Organizatorzy konkursu szukają książek nie tyle pięknych, co oryginalnych, ciekawych, edytorsko doskonałych. Niektóre z nadesłanych publikacji zostaną zaprezentowane na łamach czasopisma. Wydawca najpiękniejszej książki zostanie uhonorowana nagrodami.

Książki (po jednym egzemplarzu) wydane w okresie od końca września 2011 do końca września 2012 należy nadsyłać pod adresem miesięcznika „Wydawca” w terminie do 10 października 2012 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jego rozstrzygnięcie i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie, 25 października.
 
www.wydawca.com.pl

środa, 10 paź, 2012