Warsztaty „Art Workshop” tym razem w Drukarni Perfekt

Firma Arctic Paper kontynuuje cykl praktycznych warsztatów dla klientów w drukarniach. Do projektu przyłączyła się drukarnia Perfekt, która udostępniła swój park maszynowy. Spotkanie odbyło się 5 grudnia 2013 roku w Drukarni Perfekt S.A. w Warszawie

Warsztaty oparte są na przewodniku po papierze niepowlekanym „Art Workshop” wydanym przez Arctic Paper w 2012 roku. Ich celem jest pokazanie jaki wpływ na jakość druku mają zastosowanie profili ICC i standaryzacja maszyny drukującej. Warsztaty, które odbyły się w drukanri Perfekt były podzielone na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny.
Karina Banasiewicz oraz Eliza Majewska przedstawiły profil drukarni i jej możliwości. Omówiły również, jak prawidłowo przygotowywać pliki do druku na podstawie specyfikacji drukarni.
Michal Büthner-Zawadzki z Arctic Paper Polska mówił o papierze niepowlekanym i jego właściwościach, poruszał szereg tematów z zakresu przygotowania materiałów do druku i samego drukowania.

Na części praktycznej testom podano dwa rodzaje papierów – niepowlekany Amber Graphic 110 g/m2 oraz powlekany Arctic Silk+ 115 g/m2 na różnych zestawach płyt. Płyty przygotowane były na 3 sposoby: naświetlone bez profili ICC i bez standaryzacji maszyny, z profilami ICC dla danego papieru i bez standaryzacji maszyny oraz zarówno z profilami ICC jak i standaryzacją maszyny.

Wszyscy uczestnicy warsztatów mogli porównać otrzymane wydruki.
Więcej na temat kolejnych warsztatów można uzyskać pod adresem: urszula.pysklo@arcticpaper.com

czwartek, 12 gru, 2013