Uppdaterad PRESSRELEASE - ARCTIC PAPER-koncernen första halvåret 2014

FINANSIELLT RESULTAT FÖR Q2 VISAR FORTSATT LÖNSAMHET OCH EN POSITIV TREND.

Arctic Paper koncernen redovisar ett positivt finansiellt resultat för andra kvartalet 2014 och därmed fortsätter den lönsamma trenden från första kvartalet. Det innebär att första halvåret 2014 ger ett avsevärt bättre resultat än motsvarande period 2013. Koncernens EBITDA ökade med PLN 65,5 m till PLN 101,2 m en ökning med 183 % jämfört med första halvåret 2013. Koncernens nettoresultat om PLN 22,4 m skall jämföras med en förlust första halvåret 2013 om PLN 97,9 m (delvis beroende på nedskrivningar som gjordes första halvåret 2013). Försäljningsintäkterna för första halvåret 2014 minskade något (1,7 %) och uppgick till PLN 1 558,4 m.

Tryck här för att läsa hela pressreleasen.

Wednesday, 3 Sep, 2014