Prisøkning på bestrøket papir fra 1. juni 2012

Varsel om prisjusteringer fra 1. juni 2012

 

Økte innkjøpspriser på råvarer til vår papirfabrikk Arctic Paper Grycksbo AB gjør at vi ser oss nødt til å varsle økning av prisene også på bestrøket papir.

 

Arctic Paper ønsker derfor med dette å varsle våre samarbeidspartnere om prisøkning

på 6% på alle våre kvaliteter av bestrøket finpapir i ark og rull.

 

De nye prisene vil gjelde fra 1. juni 2012.

 

Kunder med egen prisavtale vil få tilsendt oppdaterte priser. Generelle priser vil bli oppdatert på vår hjemmeside. 

 

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos Arctic Paper eller undertegnede ved spørsmål i denne forbindelse.

 

Ser frem til et fortsatt godt og nært fremtidig samarbeid.

 

  

Med vennlig hilsen

Arctic Paper Norge AS

 

Leif-Arne Karlsen

adm. direktør

lørdag, 28 apr, 2012