Arctic Paper lanserer forpakningsprodukter

Arctic Paper Grycksbo lanserer under familienavnet AP-Tec tre nye bestrøkne produkter tilpasset ulike forpakningstyper; AP-Tec Liner, AP-Tec Pack og AP-Tec Flex. Med utgangspunkt i den unike bestrykningsteknikken ved Arctic Paper Grycksbo, som gir høy bulk og bra trykkbarhet, har Arctic Paper identifisert et antall forpakningssegmenter og utviklet produkter for disse.

– Vi har i løpet av det siste året gjennomført et omfattende utviklingsprosjekt som innbefatter såvel markedsstudier som teknisk produktutvikling ved papirfabrikken og hos forpakningsprodusenter, sier Jaana Ahlroos, produktsjef for Arctic Papers bestrøkne sortiment. Vår unike bestrykningsteknologi, Mirroblade®, gir både bra trykkresultat og bidrar til høyere bulk. For oss er det derfor logisk å satse på utvalgte forpakningssegmenter der høy hvithet og bra bildegjengivelse i tillegg til bra egenskaper i etterbehandling kreves. De nye produktene i AP-Tec familien har egenskaper som gir fordeler såvel i forpakningsproduksjonen som i butikkhyllen for det ferdige produktet.

AP-Tec Liner er en høyhvit, bestrøket helbleket liner spesielt egnet for fortrykking og laminering på enkelwell eller solidkartong. AP-Tec Liner passer bra i forpakninger til varemerker som krever avansert trykk, høy hvithet og finish, for å gi produktet rett image.

AP-Tec Pack er en høyhvit, dobbelsidig, bestrøket finkartong spesielt tilpasset mindre pakninger med høye krav til trykkvalitet, kjørbarhet og kostnadseffektivitet. Det tredje produktet i sortimentet er AP-Tec Flex, et høyhvitt, bestrøket forpakningspapir som egner seg godt for preging, stansing og laminering av papir til for eksempel flexible packaging.

– Våre AP-Tec produkter er alle produsert av nye fiber, som er en klar fordel i forhold til returfiber i mange applikasjoner. Miljømessig har Arctic Paper Grycksbo nådd langt gjennom å ha redusert utslippene av fossil kulldioxid till null i produksjonen og har et svært lavt vannforbruk. Selvfølgelig er alle viktige sertifikater hva gjelder ISO, EMAS, FSCTM* og PEFC på plass, poengterer Jaana Ahlroos.

Gjennom tiden har produkter, produsert ved Arctic Paper Grycksbo, med fordel blitt benyttet også utenfor de tradisjonelle grafiske områdene for papir, f. eks. ekslusive poser. Nå tar papirfabrikken i Dalarna steget fullt ut med nye produkter spesielt utviiklet for forpakninger.

*) FSCTM (Forest Stewardship Council) – The mark of responsible forest management. www.fsc.org. FSC-C022692

For mer informasjon, kontakt:
Jaana Ahlroos, product manager, tlf +46 23 680 39, jaana.ahlroos@arcticpaper.com
Leif-Arne Karlsen, adm. dir, tlf +47 900 92 239, leif-arne.karlsen@arcticpaper.com

onsdag, 16 okt, 2013