ARCTIC PAPER KONCERNEN FÖRSTA HALVÅRET 2016: Fortsatt stabilt resultat med ökad EBITDA

Resultatet för första halvåret 2016 bekräftar att Arctic Paper Koncernens antagna strategi fortsätter att leverera. Kontinuerlig förbättring av resultatet visas inte minst av 14,9% ökning på EBITDA (från PLN 116,9m till PLN 134,4m), jämfört med samma period 2015. För samma period var intäkterna 2,8 % högre och uppgick till PLN 1,5 miljarder.

Inom papperssegmentet ökade Arctic Paper Koncernen under andra kvartalet EBITDA-resultatet till PLN 29,4m, en förbättring med PLN 29,2m (jämfört med Q2 2015) och för första halvåret till PLN 60,2m en ökning med PLN 34,0m (jämfört med första halvåret 2015).
Ladda ner pressmeddelande

måndag, 29 aug, 2016