Arctic Paper S.A., Q2/H1 2021: Fokus på tillväxt inom hållbara förpackningar

  • Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 786,6 miljoner (EUR1 173,3).
  • EBITDA Q2 uppgick till PLN 84,2 miljoner (EUR1 18,5).
  • EBIT Q2 blev PLN 54,5 miljoner (EUR1 12,0) och nettoresultat PLN 35,6 miljoner (EUR1 7,8).
  • Kombinationen av massa och papper stärker koncernen i takt med att den ekonomiska återhämtningen fortsätter.
  • Nettoskulden minskades med en tredjedel till PLN 152,6 miljoner (PLN 221,8).
  • 242 procent volymtillväxt i förpackningspapper under H1/2021 jämfört med H1/2020.
  • Produktlanseringar inom hållbara förpackningspapper utökar vårt sortiment till nya områden.
  • Utdelning på PLN 0,30 (PLN 0,20) per aktie betalad i juli, efter periodens utgång.

“Under perioden har vi sett en fortsatt återhämtning i efterfrågan och gynnsammare marknadsförhållanden.”
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2) 

Läs pressmeddelandet

tisdag, 17 aug, 2021