Arctic Paper fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Rottneros och förlänger acceptperioden

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

14 december 2012 kl 8.30

Arctic Papers erbjudande har accepterats av aktieägare representerande 38,8 procent av antalet utestående aktier och röster i Rottneros. Arctic Paper har beslutat att fullfölja erbjudandet samt att förlänga acceptperioden till och med den 2 januari 2013.

fredag, 14 dec, 2012