Arctic Paper Kostrzyn

Historie

Papirmassefabrikken i Kostrzyn blev bygget af den tyske koncern Phrix i 1930'erne og lå dengang i Tyskland. Fremstilling af Rayon bleget papirmasse blev startet i 1938 med en produktion på 7.000 tons og en beskæftigelse af ca. 300 personer. Den efterfølgende udvidelse og modernisering af fabrikken øgede produktionen til 20.000 tons cellulose årligt i 1941. Snart hindrede 2. verdenskrig fabrikkens drift, og på grund af militære aktioner blev anlægget i vid udstrækning ødelagt. Papirmassefabrikken blev afviklet i 1945.

Fabrikken blev genopbygget i 50'erne. Den første produktionslinje i Kostrzyńskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze blev taget i brug den 19. december 1958, og yderligere en et år senere. 60'erne var vidne til yderligere udvidelse af fabrikken - en moderne papirfabrik og blegningsanlæg til papirmasse blev bygget. Den første papirmaskine med kapacitet på 38.000 tons pr. år blev taget i brug i 1968. Fremstillingen af ubestrøget, træfrit papir startede.

En ny papirmaskine med kapacitet på 40 tusind tons ubleget papir pr. år blev taget i brug året efter. Den kvantitative og kvalitative øgning af produktion bidrog til at udvikle papirbehandlingen og udvide viften af produkter.

De tungeste omstruktureringer i virksomheden fandt sted i 90'erne, som følge af politiske ændringer i Polen og overgangsprocessen fra planøkonomi til markedsøkonomi.
En hård økonomisk situation og dårlig teknisk stand af maskinparken tvang virksomheden til at søge midler til investeringer og modernisering. I 1990 blev Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze (KP SA), som var et statsejet selskab, omdannet til et eneejet statsaktieselskab.

Den 7. oktober 1993 solgte ministeren for ejendomsforandringer 80 % af aktierne i KP SA til den svenske papirkoncern TREBRUK AB (nyt navn Arctic Paper). Personalet fik de resterende 20 % af aktierne. Statskassen var ikke længere fabrikkens ejer.

TREBRUK AB's (nyt navn Arctic Paper) erhvervelse af Zakłady Papiernicze var den første fase af langsigtede investeringer med det formål at forbedre det forældede papirkompleks og omdanne det til en moderne, omkostningseffektiv og miljøvenlig fabrik til produktion af papir i høj kvalitet.

Papirmassefabrikken blev lukket i 1994, papirforarbejdningsafdelingen blev opgraderet, og et nyt vandfiltreringsanlæg blev taget i brug. Produktionskapaciteten blev øget efter modernisering af papirmaskinerne og især genopbygning af den anden papirmaskine i 1995.

Selskabets tekniske og teknologiske modernisering blev foretaget sideløbende med omstruktureringen. Målet med Arctic Paper var og er at fremstille papir i høj kvalitet og ikke at behandle papir. 17 separate forretningsenheder er blevet dannet inden for fabrikkens område.

I Arctic Paper Kostrzyn S.A. siger de, at "det eneste, der er konstant, er permanente ændringer". Takket være denne strategi forbedrer virksomheden kvaliteten af sine produkter og tjenester og lever op til forventningerne hos sine mest krævende kunder.

I 2003, efter fusionen af Arctic Paper-koncernen, blev selskabets navn ændret fra Kostrzyn Paper S.A. til Arctic Paper Kostrzyn S.A.