Arctic Paper Munkedals

Miljø

Arctic Paper Munkedals AB er beliggende på Sveriges vestkyst ved Örekilsälven. Elven er en af Sverige mest lakserige, og den munder ud i landets eneste tærskelfjord, Gullmarsfjorden. Både elven og fjorden er fredede områder. På grund af Arctic Paper Munkedals AB’s følsomme beliggenhed blev vi tidligt tvunget til at tilpasse vores produktion efter naturens vilkår. I 2001 blev vores miljøstyringssystem certificeret efter den internationale standard ISO 14001, og i 2002 blev vi også EMAS-registrerede.

I dag stræber Arctic Paper Munkedals AB helhjertet efter at overgå myndighedernes krav og kontinuerligt højne vores miljøstandard. Miljøhensyn har spillet en stor rolle ved investeringer, og det har betydet miljømæssige forbedringer. Takket være et ekstremt lavt vandforbrug på 3-4 liter vand pr. kg papir – er vores forbrug et af de laveste indenfor finpapir industrien.

Men målet er at blive endnu bedre. Vores vision er inden for de nærmeste år at skabe et helt lukket vandsystem i vores produktionsproces, så udledninger til vandet helt elimineres.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Arctic Paper Munkedals har fået tildelt FSC certifikat for alle Munken standard produkter.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Arctic Paper Munkedals har fået tildelt PEFC certifikat for alle Munken standard produkter.

ISO 14001 & EMAS
Arctic Paper vælger langsigtede beslutninger for at tage hånd om miljøet. Derfor er Arctic Paper Munkedals ISO 14001 certificeret og indrapporterer deres miljø arbejde I overensstemmelse med EMAS standarderne.

Paper Profile
Arctic Paper Munkedals giver løbende rapporter til Paper Profile. Det er et frivilligt miljø deklarationsskema på det enkelte produkt, udviklet og stillet til rådighed af førende papirproducenter.