Arctic Paper Munkedals

Historie

Arctic Paper Munkedals AB blev stiftet i 1871. Cellulosemøllerne til produktion af mekanisk masse blev drevet ved hjælp af vandfaldene i Munkedalselven.
I 1890 gik fabrikken over til kemisk masse, og finpapir-produktionen begyndte i 1906. På det tidspunkt var der seks papirmaskiner i drift, og fabrikken var blevet udstyret med en dampmaskine, så produktionen kunne holdes i gang, også i tørre perioder.

I 1917 var fabrikkens totale produktionskapacitet på 10.000 tons pr. år. Fabrikken blev kontinuerligt udviklet og moderniseret, og markedsorganisationen blev udbygget. Munkedals AB eksporterede til flere lande i Europa, Afrika, Asien og Sydamerika.

Trods store vanskeligheder under og mellem krigene var Munkedals AB i stand til at opretholde produktionen takket være sit moderne fabriksanlæg. Den veludbyggede salgsorganisation sikrede også salget af den samlede produktionsmængde. I 1943 trådte skibsreder Haakon Onstad til som administrerende direktør for Munkedals AB efter at have købt aktiemajoriteten i virksomheden. Under hans ledelse voksede virksomheden yderligere, og der blev opbygget en virksomhedskoncern med Munkedals som moderselskab. Denne konstellation er forblevet uændret siden 1943.

I begyndelsen af 1960’erne blev en moderne papirmaskine -  PM8 - installeret. På grund af miljøhensyn og andre årsager ophørte produktionen af sulfitmasse i 1966. Alle de gamle papirmaskiner blev skrottet, undtagen PM5 og PM8. En ny æra i Munkedals AB’s historie var begyndt.