Sustainability

Certifikater

Vi ønsker at vores kunder kan få udbytte af vores store miljø engangement. Vi støtter og arbejder med en række forskellige certificeringer, som garanterer en god miljømæssig indvirkning og konstante forbedringer. Samtidig gør vi vores indsats synlig for vores kunder og andre interesserede.

Her er en kort forklaring på de vigtigste certifikater:

ISO 14001 er en international standard, som definerer det miljømæssige arbejde udført af certificerede virksomheder, for eksempel struktureret feedback på miljømæssig indsats gennem målsætninger og aktions plan samt regelmæssig intern og ekstern inspektion, som grundlæggende sikre konstant forbedring. Standarden bliver revideret regelmæssigt og det nuværende dokument er ISO 14001:2015.

Certificeringen foretages af en uafhængig officielt anerkendt certifikats institution. Vores tre papirfabrikker er certificeret med ISO 14001.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig EU kontrol/miljømæssig administrativ standard, som definerer kravene for en EMAS registreret forretningsgang. EMAS sætter de samme krav som ISO 14001 sammen med yderligere krav, for eksempel udarbejdelse af almindelige miljø reporter. Registreringen foregår via en anerkendt kontrollør fra Swedish Environmental Management Council. Kontrollen revideres jævnligt og den seneste standard er (EC)
no. 1221/2009. Vores tre papirfabrikker er EMAS registreret.

Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo og Arctic Paper Munkedals producerer årlige EMAS miljø reporter, med detaljeret information om driften af vores miljømæssige arbejde.

OHSAS 18001  (Occupational Health and Safety Management System) er et europæisk certifikat system, som benyttes af vores papirfabrik i Kostrzyn.

ISO 9001 er en international standard, som definerer mål for kvalitetssikring af certificerede virksomheder. Kravene sikrer systematisk og dokumenteret produktions proces til fordel for minimering af defekte kvaliteter og optimerer troværdighed. Certificeringen er foretaget af en uafhængig officielt anerkendt certifikats institution. Arctic Paper Kostrzyn og Arctic Paper Grycksbo er certificeret i henhold til nuværende standard ISO 9001:2015.

Paper Profile er en informationsservice, der gør det lettere for kunden at kunne sammenligne forskellige produkter. Støttet af forhandlere og industriens sammenslutning, førende masseleverandører og papirfabrikanter, er dette en produkt deklaration til brug for individuelle produkter, som leverer vigtig information omkring miljø nøgletal og den producerende virksomhed.

FSC® og PEFC™ certificeret masse. Vi anvender papirmasse fra certificerede skove og kontrolleret træ i fremstillingen af vores produkter. På vores fabrikker arbejder vi kontinuerligt med at forøge levering af FSC- og PEFC-certificeret papirmasse, men den tilgængelige mængde er begrænset.

FSC® (Forest Stewardship Council) blev grundlagt i 1993 på initiativ af skovbrugere, forhandlere og repræsentanter for miljø- og menneskerettigheds-organisationer. FSC fremmer en økologisk, social og økonomisk ansvarlig forvaltning af verdens skove.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) startede i 1999 og er en uafhængig global paraply organisation til evaluering og fælles anerkendelse af nationale skov standarder, som arbejder for bæredygtig skovindustri gennem uafhængig tredje parts certificering. Målet er at fremme bæredygtig skovindustri med en balance af disse tre aspekter: skov produktion, miljø beskyttelse og sociale interesser.