Sustainability

Chain of Custody

FSC® (Forest Stewardship Council)
blev grundlagt i 1993 på initiativ af skovbrugere, forhandlere og repræsentanter for miljø- og menneskerettigheds-organisationer. FSC fremmer en økologisk, social og økonomisk ansvarlig forvaltning af verdens skove.

FSC's Chain of Custody-certificering (CoC) tilbyder en metode til at følge råvarerne fra oprindelse til det færdige produkt. Dette gør det muligt for forbrugere og virksomheder at foretage ansvarlige indkøb.

FSC's Chain of Custody-certificering gør det muligt for Arctic Paper at:

  • bestemme og kontrollere oprindelsen af FSC-certificeret materiale.
  • vise vores kunder, at vi overholder de gældende FSC-standarder vedrørende indkøb, produktion
    og salg af FSC-produkter. 

  • bruge FSC-varemærket til mærkning af vores FSC-produkter

Læs mere om FSC i hele verden.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) er et globalt system, som fremmer bæredygtig skovdrift – miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig forvaltning af skovene for nuværende og fremtidige generationer – gennem uafhængig tredjepartsskovcertificering.

PEFC's Chain of Custody-certificering (CoC) gør det muligt for Arctic Paper at give vore kunder oplysninger om råvarens oprindelse. CoC-certificeringen giver os ligeledes mulighed for at få licens til mærkning af vores PEFC-produkter.

Læs mere om PEFC i hele verden.

Begge systemer bruger volumenkreditmetoden; indgående volumen af certificerede råvarer overføres til et udgående volumen af certificerede papirvarer.

Begge systemer revideres løbende af tredjepartsrevisorer.

Flere FSC®- og PEFC™-certificerede papirtyper

Den første Munken-papirkvalitet blev certificeret i 2003, og siden da, er antallet af certificerede produkter i vores sortiment steget støt. Lige siden har vi arbejdet videre på at FSC- og PEFC-certificere både bestrøget og ubestrøget papir, og i dag kan vi tilbyde vores kunder et bredt sortiment af certificerede produkter. Certificeret papirmasse tilbydes fortsat kun i begrænset omfang, men vi arbejder aktivt på at øge de løbende leveringer heraf. I dag tilbydes de fleste standardprodukter, der sælges under mærkerne Amber, Arctic, G og Munken, som FSC- og PEFC-certificerede.