Miljø

Miljø mål

Det absolutte mål for vores miljøarbejde er at sikre, at vores industrielle processer påvirker miljøet mindst muligt. Vores strategi er: altid at være et skridt foran myndighedernes krav ved at implementere et aktivt miljøstyringssystem og løbende forbedre vores miljøstandarder.

For at opnå dette har vi implementeret en række specifikke tiltag, bl.a. inden for følgende områder:

Energibesparelser
Vi analyserer løbende forskellige måder at reducere den energi, vi bruger i vores processer. I dag ligger vores gennemsnitlige forbrug på alle fabrikker inden for eller under de niveauer, der er foreskrevet af EU-standarden BAT (Best Available Technique).

Genanvendelse af vand
Vi reducerer vores vandforbrug ved at genanvende store mængder af vand. I øjeblikket ligger vores gennemsnitlige vandforbrug i hele koncernen på ca. 10 liter pr. 1 kg papir, og papirfabrikken i Munkedal har branchens laveste forbrug med 3-4 liter pr. kg papir.

Udledning til vandløb
Beskyttelse af livet i Örekilselven og Gullmarsfjorden er en selvfølge her hos Arctic Paper Munkedals. Vores udledning til vandløb er nu blandt det absolut laveste i branchen. På Arctic Paper Kostrzyn har vi endvidere systemer til effektiv rensning af procesvand.

Certificeret papirmasse
Vores fabrikker er FSC® og PEFC™-certificerede, og alle standardprodukter solgt under mærkerne Amber, Arctic, G og Munken kan leveres som FSC- og PEFC-certificerede. Vi anvender papirmasse fra certificerede skove (f.eks. FSC og PEFC) og kontrolleret træ i fremstillingen af vores produkter. På vores fabrikker arbejder vi kontinuerligt med at forøge levering af FSC- og PEFC-certificeret papirmasse, men den tilgængelige mængde er begrænset.

Affaldsprodukter
I processerne på Arctic Paper Munkedals udskiller vi biosediment, der opfylder kriterierne for anvendelse inden for landbruget og skaber dermed et naturligt økologisk kredsløb.

Genvinding
Vi bestræber os på at være så økonomiske som muligt i vores forbrug af materialer og energi. Derfor har vi på vores papirfabrikker udviklet systemer til sortering og genvinding af materialer og energi.

Reducering af emissioner til luften
Indkøbt el og olie er vores primære energikilder på Arctic Paper Munkedals. På fabrikken i Munkedal bidrager vores egne vandrevne turbiner til energiproduktionen. Vi har endvidere investeret i højeffektive, computerstyrede oliefyringsanlæg for at reducere emissionsniveauerne. På fabrikken i Kostrzyn anvender vi nu et gasopvarmet kraftvarmeværk, som erstattede det gamle kulfyrede kraftvarmeværk. Arctic Paper Grycksbos primære energikilde har i nogle år været biobrændstof.

Du kan læse mere om aktuelle miljømål og handlingsplaner i vores seneste EMAS-miljørapporter.