Milieu

Milieudoelstellingen

Dé ultieme doelstelling van al onze milieu-inspanningen is de impact van onze industriële processen op het milieu zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk leven we de vereisten na die de overheid oplegt, maar dat is voor ons niet voldoende. Wij engageren ons ertoe een stapje voor te blijven op de eisen van de publieke opinie en onze eigen milieunormen voortdurend te verbeteren.

Om dit te bereiken, ondernemen we tal van acties, bv. op de volgende vlakken:

Energiebesparing. We analyseren voortdurend manieren om het energieverbruik van onze processen te verminderen. Tegenwoordig valt het gemiddelde verbruik in al onze fabrieken binnen de beste beschikbare technieken norm (Best Available Technology, BAT) van de EU.

Hergebruiken van water. We beperken ons waterverbruik door het meeste water te hergebruiken. Het gemiddelde van de hele Groep ligt tegenwoordig net onder 10 liter per ton papier. Munkedal verbruikt zelfs 3-4 liter per ton papier, het laagste verbruik van de sector.

Lozing in het water. De bescherming van het leven in de rivier Örekil en de Gullmarsfjord is een noodzaak voor ons bij Arctic Paper Munkedals. Onze lozingen in water zijn tegenwoordig bij de allerlaagste van de sector, en het is ons streefdoel een volledig gesloten watersysteem te creëren om binnen enkele jaren de lozingen helemaal te kunnen elimineren. In Kostrzyn gebruiken we ook systemen voor de doeltreffende zuivering van ons proceswater.

Gecertificeerde pulp. Voor zover beschikbaar gebruiken we pulp uit gecertificeerde bossen. Alle Arctic, Amber, G en Munken papiersoorten zijn FSC®-gecertificeerd. In Kostrzyn is een deel van de gebruikte pulp gecertificeerd door het PEFC™ en is het andere deel FSC-gecertificeerd. De beschikbaarheid van gecertificeerde pulp is beperkt en we werken dan ook hard aan de continuïteit van de levering.

Afvalproducten. Aan de verwerkingsprocessen in Munkedal wordt biosediment onttrokken dat voldoet aan de criteria om als bemestingsmiddel gebruikt te worden op de velden, wat bijdraagt tot de natuurlijke ecocyclus.

Recyclage. In al onze fabrieken hebben we systemen ontwikkeld om onze afvalstoffen te sorteren en te recycleren. Wanneer mogelijk worden ze zelfs als energiebron gebruikt.

 

.

In onze recente EMAS rapporten kan je meer lezen over onze huidige milieuobjectieven.