Amber

det perfekte ubestrøkne huspapiret

Amber er trefritt grafisk finpapir med meget god kjørbarhet og trykkegenskaper. Papiret er spesielt utviklet for både tradisjonelle og moderne trykkteknikker. Papirets ekstreme hvithet gjør det skriftlige budskapet tydelig. Tekst og bilder gjengis på best mulig måte. Alle Amber standardprodukter er tilgjengelig som Forest Stewardship Council FSC® sertifisert og PEFC™ sertifisert.