Arctic Paper Kostrzyn

Historien vår

Celluloseanlegget i Kostrzyn ble bygget av det tyske konsernet Phrix på 30-tallet, og lå på den tiden i Tyskland. Produksjonen av rayonbleket cellulose startet i 1938 med produksjon av 7000 tonn og sysselsetting av ca. 300 personer. Utvidelsen og moderniseringen av anlegget som fulgte hevet produksjonen til 20000 tonn cellulose årlig i 1941. Den 2. verdenskrig hindret fabrikkens drift, og på grunn av militære aksjoner ble anlegget i stor grad ødelagt. Cellulosefabrikken ble ødelagt i 1945.

Anlegget ble gjenoppbygd i 50-årene. Den første produksjonslinjen i Kostrzyńskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze ble satt i drift den 19. desember 1958, og enda en linje ble satt i drift ett år senere. På 60-tallet ble anlegget ytterligere utvidet. En moderne papirfabrikk og et anlegg for bleking av papirmasse ble bygd. Den første papirmaskinen med kapasitet på 38000 tonn/år ble satt i drift i 1968. Produksjonen av trefritt ubestrøket papir startet.

En annen papirmaskin med kapasitet på 40000 tonn/år ubleket papir ble satt i drift ett år senere. Mengden og kvaliteten på produksjonen økte på grunn av utviklingen av papirbehandling og en økning av produktutvalget.

De tyngste omstillingene i selskapet fant sted på 90-tallet som en konsekvens av politiske endringer i Polen og prosessen med overgang fra statsovervåket økonomi til markedsøkonomi.

Harde finansielle tider og dårlige tekniske forhold i maskinparken tvang selskapet til å finne midler til investeringer og modernisering. I 1990 ble Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze (KP SA), som tidligere var et statseid selskap, omgjort til et statsfirma med én aksjonær.

Den 7. oktober 1993 solgte Statsråden for Opphavsrettslige Transformasjoner 80 % av KP SAs aksjer til det svenske papirkonsernet TREBRUK AB (nytt navn: Arctic Paper). Personalet fikk de resterende 20 % av aksjene. Staten eide ikke lenger fabrikken.

TREBRUK ABs (nytt navn: Arctic Paper) oppkjøp av Zakłady Papiernicze var det første trinnet i en langsiktig investering med mål å forbedre det utdaterte papirkomplekset og gjøre det til et moderne, kostnadseffektivt og miljøvennlig anlegg som produserer høykvalitets papir.

Cellulosefabrikken ble stengt i 1994, papirbehandlingsavdelingen ble oppgradert, og et nytt anlegg for vannfiltrering ble satt i drift. Produksjonskapasiteten ble styrket etter at papirmaskinene ble modernisert, og spesielt etter rekonstruksjonen av den andre papirmaskinen i 1995.

Selskapets tekniske og teknologiske modernisering foregikk parallelt med rekonstrueringsprosessen. Arctic Papers mål var og er å produsere ubestrøket  høykvalitetspapir. 17 separate forretningsenheter har blitt dannet innenfor anlegget.

I 2003, etter sammenslåingen til Arctic Paper-konsernet, ble firmanavnet endret fra Kostrzyn Paper S.A. til Arctic Paper Kostrzyn S.A.