Arctic Paper Munkedals

Om oss

I Munkedal, ca 100 km nord for Göteborg, ligger en av de papirfabrikkene i verden som har vakrest beliggenhet; Arctic Paper Munkedals AB. Området ble valgt med omhu, men vi var ikke de første. Det var munkene, som senere ga sitt navn til området, papirfabrikken, byen, kommunen og vår merkevare. Munkene pleide å fiske etter laks ved Bokenäset, langs stranden ved Gullmarn-fjorden, der hvor elvene Munkedal og Örekil møtes.

Det var 800 år siden, men elven Örekil anses fortsatt som en av landets fineste lakseelver, og mange ivrige fiskere kommer dit hvert år.

I løpet av de siste 20 årene har det blitt foretatt store investeringer, og anlegget er i dag en av de mest miljøvennlige papirfabrikkene i verden. Arctic Paper Munkedals er i dag en av Europas ledende produsenter av ubestrøket papir, med betydelig eksport til mange verdensdeler.

Besøk hjemmesiden for Munkedal, området hvor anlegget ligger.

Arctic Paper Munkedals

Tall og fakta

 • Administrerende direktør er Göran Eklund
 • Ca. 300 ansatte
 • 85 % av produksjonen går til eksport. De største markedene er Tyskland, Sverige, Storbritannia og Benelux-landene.
 • Ikke-integrert papirfabrikk
 • Produserer høykvalitets ubestrøket grafisk finpapir under merkevarenavnet Munken.
 • Produksjonskapasiteten er ca 160 000 tonn/år
 • To papirmaskiner, 3,97 og 3,25 meter brede
 • Fem skjæremaskiner, inkludert en maskin som brukes både til skjæring og til laminering/liming


ISO, EMAS, FSC®, PEFC™, Paper Profile

 • ISO 14001-sertivisert (miljøadministrasjonssystem).  
 • Rapporterer miljøarbeid i henhold til EMAS. Reg. nr. S-000248
 • FSC®-sertifikat. Sert. nr. Mixed sources SGS-COC 1693
 • PEFC™-sertifikat. Logo lisens nr. PEFC/05-33-99
 • Gir aktiv støtte til Paper Profile
Arctic Paper Munkedals

Processtekniska Gymnasiet

høyskole for prosessteknologi
En høyskoleutdanning som er spesialisert for prosessindustrien drives på Arctic Paper Munkedal ABs område. Utdanningen drives i samarbeid med lokale myndigheter i Munkedal.