Arctic Paper Munkedals

Historien vår

Arctic Paper Munkedals AB ble grunnlagt i 1871. Cellulosekverner ble drevet ved hjelp av fossene i Munkedalselven for fremstilling av mekanisk cellulose. I 1890 gikk anlegget over til kjemisk cellulose, og produksjonen av fint papir startet i 1906. På den tiden var det seks papirmaskiner i drift, og fabrikken hadde blitt utstyrt med en dampmotor, slik at produksjonen kunne opprettholdes selv under tørre perioder.

I 1917 var anleggets totale kapasitet 10000 tonn/år. Fabrikken ble kontinuerlig oppdatert og modernisert, og markedsføringsorganisasjon ble utvidet. Munkedals AB eksporterer til flere land i Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Til tross for store vanskeligheter under og mellom krigene, var Munkedals AB i stand til å opprettholde produksjonen på grunn av det moderne anlegget. Den velutviklede salgsorganisasjonen sikret også salg av det totale produksjonsvolumet. I 1943 ble skipsreder Haakon Onstad administrerende direktør i Munkedals AB etter å ha overtatt aksjemajoriteten i selskapet. Under hans ledelse vokste firmaet videre, og en gruppe av selskaper ble dannet med Munkedals som morselskap. Dette har vært uforandret siden 1943.

På begynnelsen av 60-tallet ble en moderne papirmaskin - PM8 - installert. På grunn av blant annet miljøhensyn ble produksjonen av sulfittcellulose avsluttet i 1966. Alle de gamle papirmaskinene ble kasserte, med unntak av PM5 og PM8. En ny æra i Munkedals ABs historie hadde begynt.