Miljø

Miljø-mål

Det absolutte målet for miljøarbeidet vårt er at industriprosessene våre skal påvirke miljøet minst mulig. Strategien er å holde seg ett skritt foran de offisielle kravene ved å ta i bruk et aktivt miljøledelsessystem og kontinuerlig å forbedre miljøstandarden vår.

For å klare det benytter vi oss av en rekke spesifikke tiltak, for eksempel på følgende områder:

Energi
Vi prøver hele tiden å finne ut hvordan vi kan redusere energibruken i prosessene våre. I dag er gjennomsnittsbruken i alle fabrikkene på samme eller under det nivået som kreves i EU-standarden BAT (Best Available Technique).

Gjenbruk av vann
Vi minimerer vannforbruket ved å resirkulere store mengder vann. Det nåværende vannforbruket i hele konsernet er gjennomsnittlig under 10 liter for hver kilo papir, mens fabrikken i Munkedal bruker 3-4 liter, bransjens laveste forbruk. 

Utslipp til vann
Det er en selvfølge at vi skal beskytte livet i Örekilselven og Gullmarsfjorden her hos Arctic Paper Munkedals. Utslippene til vann er nå blant de aller laveste i bransjen. Hos Arctic Paper Kostrzyn har vi også systemer for effektiv rensing av prosessvann.

Sertifisert cellulose
Fabrikkene våre er FSC®- og PEFC™-sertifisert, og alle standardproduktene i seriene Amber, Arctic, G og Munken er tilgjengelige som FSC- og PEFC-sertifisert. Vi bruker cellulose-masse fra sertifiserte skoger (f.eks. FSC og PEFC) og bærekraftige skoger til å fremstille produktene våre. Fabrikkene våre jobber kontinuerlig med å øke leveransene av FSC- og PEFC-masse, men det er begrenset tilgjengelighet.

Avfallsprodukter
I prosessene på Arctic Paper Munkedals skiller vi ut biosediment som oppfyller kriteriene til bruk i jordbruket. På denne måten skaper vi en naturlig økosyklus.

Resirkulering
Vi prøver å være så økonomiske som mulig med råstoff og energi. For alt det avfallet som oppstår på papirfabrikkene våre, har vi utviklet systemer for å sortere og resirkulere råstoffer og gjenvinne energi.

Reduksjon av utslipp til luft
Innkjøpt strøm og olje er hovedenergikildene ved Arctic Paper Munkedal. I Munkedal bidrar våre egne vannturbiner til energiproduksjon. Vi har også investert i høyeffektive datastyrte oljebrennere for å redusere utslippsnivåene. I Kostrzyn brukes det et gassfyrt varme- og kraftverk som erstatning for det gamle kullbaserte anlegget. Hovedenergikilden til Arctic Paper Grycksbo har i flere år vært biobrensel.

Du kan lese om gjeldende miljømål og handlingsplaner i vår siste EMAS miljørapporter.