Miljø

Vann

Vann er en nødvendighet for alt som lever og vokser på planeten vår, og det spiller også en viktig rolle i prosessen for å fremstille papir. Her er noen av tiltakene vi har iverksatt for å redusere miljøpåvirkningen på vannveiene og det omkringliggende landskapet.

Miljøsenteret på fabrikken vår i Munkedal viser ulike metoder for å redusere miljøpåvirkningen av prosessene for å fremstille papir. Det har medgått mye tid og forskning til å utvikle metoder for å rense og resirkulere prosessvannet vårt –  for å sikre respekten for miljøet. Dette er oppnådd ved hjelp av biologisk rensing, og miljøsenterets utstillingsrom er bygd ved siden av de store dammene som utgjør siste trinn i renseprosessen. Som følge av vårt arbeid er dammene nå hjem for fisk, skalldyr (Daphnia) og frosk. Faktisk er vannet så rent at det kan drikkes etter bare én filtrering.

 Gullmarsfjorden. På Arctic Paper Munkedals, ved Örekilselven oppstrøms fra Gullmarsfjorden, er det gjennomført en rekke prosjekter siden 1960-årene for å minimere utslippene som påvirker dette følsomme vannmiljøet – som er så viktig for laks og andre arter. Arbeidet vårt har vært fokusert på å utvikle prosessene for fremstilling av papir slik at det skal brukes mindre vann, og samtidig har vi ønsket å innføre biokjemiske renseprosesser. Vi arbeider for å nå målet om et helt lukket vannsystem på fabrikken, og for å eliminere alle utslipp til Örekilselven og Gullmarsfjorden.

Elvene Oder og Warta. Av hensyn til miljøet har vi bygd et gassfyrt varme- og kraftverk på papirfabrikken vår i Kostrzyn. Den elektriske energien og prosessdampen kom tidligere fra et gammelt kullbasert anlegg. I dag er fabrikken vår i Kostrzyn en av de få bedriftene i Polen som har fått full sertifisering for OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 og EMAS.

 Grycksbo
Grycken og Tisken, oppstrøms for Dalälven i Sverige, er også små resipienter for vannet vårt så renseprosessen har stått i fokus i mange år.