Сталий розвиток

Політика Корпоративної соціальної відповідальності

Arctic Paper прагне управляти своїм бізнесом у спосіб, який визнає, поважає і заохочує соціальну відповідальність, в активному і конструктивному діалозі з місцевими, національними та міжнародними партнерами.

Соціальна відповідальність означає відповідальність за наслідки рішень і діяльності на суспільство і навколишнє середовище.

Зацікавлені сторони

Наші основні зацікавлені сторони – це наші клієнти, ділові партнери (агенти), співробітники, інвестори, постачальники і субпідрядники, місцеві громади та місцеві, національні й міжнародні органи державної влади.

Прозорість і підзвітність

Ми повинні бути відкриті і прозорі в наших рішеннях і діяльності, які впливають на суспільство і навколишнє середовище. Ми несемо відповідальність за наші дії. Ми завжди будемо дотримуватися чинних законів і правил, ми також повинні поважати, враховувати і реагувати на інтереси наших партнерів. Ми повинні вести себе етично і активно заохочувати етичну поведінку, засновану на таких цінностях, як чесність, справедливість і порядність. Ми віримо в чесну і вільну торгівлю. Ми будемо утримуватися від всякого роду хабарництва і корумпованого бізнесу.

Права людини і трудові права

Ми поважаємо і підтримуємо міжнародні права людини і трудові права. Ми сподіваємося на таке саме ставлення  з боку наших постачальників і субпідрядників. Ми не допускаємо дискримінації чи переслідування будь-якого роду. Наші працівники мають право створювати свої організації, вступати в асоціації та вести переговори з компанією. Ми не дозволяємо примусової чи дитячої праці. Ми будемо активно прагнути до постійного поліпшування гігієни та безпеки праці на робочому місці та намагатимемось забезпечити безпечні умови праці з високим ступенем фізичного, психічного і соціального благополуччя наших співробітників.

Навколишнє середовище

Стабільне довкілля для нас надважливе. Ми завжди будемо прагнути мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище. Сировина, матеріали, енергія та інші ресурси повинні використовуватися ефективно і з думкою про довкілля. Екологічні проблеми повинні вирішуватися на протязі всього нашого ланцюжка створення вартості і є невід'ємною частиною наших закупівельних процедур. Ми будемо перевіряти походження деревини і целюлозного волокна, і закуповувати тільки таку сировину, що має законне і контрольоване походження. Ми будемо активно сприяти сертифікованому та відповідальному лісовому господарюванню.

Інтеграція політики КСВ в нашій організації

Ця політика КСВ поширюється на всі операції Arctic Paper і всіх співробітників Arctic Paper. Кожен виконавчий директор в складі Групи Arctic Paper зобов’язаний донести до відома цю політику КСВ, втілювати і дотримуватися її в своїх відповідних сферах діяльності. Всі керівники, відповідальні за оперативну діяльність, персонал та бізнес-процеси повинні активно підтримувати її реалізацію шляхом адаптації існуючих і нових місцевих підходів, процедур та процесів прийняття рішень.

Michał Jarczyński, генеральний директор
Arctic Paper S.A.

Січень 2020

ARCTIC PAPER S.A

Corporate Social Responsibility reports

вівторок, 16 Бер, 2021

CSR Report 2020