Сталий розвиток

Політика Корпоративної соціальної відповідальності

Arctic Paper прагне управляти своїм бізнесом у спосіб, який визнає, поважає і заохочує соціальну відповідальність, в активному і конструктивному діалозі з місцевими, національними та міжнародними партнерами.

Соціальна відповідальність означає відповідальність за наслідки рішень і діяльності на суспільство і навколишнє середовище.

Зацікавлені сторони

Наші основні зацікавлені сторони – це наші клієнти, ділові партнери (агенти), співробітники, інвестори, постачальники і субпідрядники, місцеві громади та місцеві, національні й міжнародні органи державної влади.

Прозорість і підзвітність

Ми повинні бути відкриті і прозорі в наших рішеннях і діяльності, які впливають на суспільство і навколишнє середовище. Ми несемо відповідальність за наші дії. Ми завжди будемо дотримуватися чинних законів і правил, ми також повинні поважати, враховувати і реагувати на інтереси наших партнерів. Ми повинні вести себе етично і активно заохочувати етичну поведінку, засновану на таких цінностях, як чесність, справедливість і порядність. Ми віримо в чесну і вільну торгівлю. Ми будемо утримуватися від всякого роду хабарництва і корумпованого бізнесу.

Права людини і трудові права

Ми поважаємо і підтримуємо міжнародні права людини і трудові права. Ми сподіваємося на таке саме ставлення  з боку наших постачальників і субпідрядників. Ми не допускаємо дискримінації чи переслідування будь-якого роду. Наші працівники мають право створювати свої організації, вступати в асоціації та вести переговори з компанією. Ми не дозволяємо примусової чи дитячої праці. Ми будемо активно прагнути до постійного поліпшування гігієни та безпеки праці на робочому місці та намагатимемось забезпечити безпечні умови праці з високим ступенем фізичного, психічного і соціального благополуччя наших співробітників.

Навколишнє середовище

Стабільне довкілля для нас надважливе. Ми завжди будемо прагнути мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище. Сировина, матеріали, енергія та інші ресурси повинні використовуватися ефективно і з думкою про довкілля. Екологічні проблеми повинні вирішуватися на протязі всього нашого ланцюжка створення вартості і є невід'ємною частиною наших закупівельних процедур. Ми будемо перевіряти походження деревини і целюлозного волокна, і закуповувати тільки таку сировину, що має законне і контрольоване походження. Ми будемо активно сприяти сертифікованому та відповідальному лісовому господарюванню.

Інтеграція політики КСВ в нашій організації

Ця політика КСВ поширюється на всі операції Arctic Paper і всіх співробітників Arctic Paper. Кожен виконавчий директор в складі Групи Arctic Paper зобов’язаний донести до відома цю політику КСВ, втілювати і дотримуватися її в своїх відповідних сферах діяльності. Всі керівники, відповідальні за оперативну діяльність, персонал та бізнес-процеси повинні активно підтримувати її реалізацію шляхом адаптації існуючих і нових місцевих підходів, процедур та процесів прийняття рішень.

Січень 2017

-----------------------------------------

Per Skolund, генеральний директор
Arctic Paper SA

ARCTIC PAPER S.A

Corporate Social Responsibility reports

понеділок, 1 Кві, 2019

CSR Report 2018