Сталий розвиток

Сертифікація

Ми також хочемо, щоб наші клієнти могли скористатися з нашої великої прихильності до довкілля. На додаток до вищезазначеної сертифікації FSC, ми підтримуємо і працюємо з багатьма іншими системами сертифікації, що гарантує гарні екологічні показники і постійне поліпшення, а також робить наші зусилля видимими для наших клієнтів та інших зацікавлених сторін.

Ось короткий опис найбільш важливих з них:

ISO 14001 є міжнародним стандартом, який визначає вимоги до екологічної роботі, що проводиться сертифікованими підприємствами, наприклад, вимагається структуроване звітування про екологічну діяльність за  цільовими показниками та планами дій, а також регулярні внутрішні і зовнішні перевірки. В основі цих дій повинно бути постійне вдосконалення. Стандарт регулярно переглядається, і документом, в якому викладені поточні вимоги, є ISO 14001:2015.

Сертифікація здійснюється незалежними офіційно затвердженими органами з сертифікації. наші три паперових фабрик сертифіковані відповідно до ISO 14001.

EMAS (Схема Eкo менеджменту і аудиту) є добровільним нормативом / стандартом з екологічного управління ЄС, який визначає вимоги до зареєстрованих в EMAS компаній. EMAS встановлює всі ті ж вимоги, що й ISO 14001, а також додаткові вимоги, наприклад, підготовка регулярних екологічних звітів. Реєстрація здійснюється через затвердженого інспектора зі Шведської ради з екологічного менеджменту. Норматив регулярно переглядається і поточним нормативом є (EC) No. 1221/2009. наші три паперових фабрик зареєстровані відповідно до вимог EMAS.

Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo і Arctic Paper Munkedals готують щорічні екологічні звіти EMAS з докладною інформацією про показники екологічної діяльності.

OHSAS 18001 (Системи управління гігієною та безпекою праці) - Європейська система сертифікації, яка використовується нашим паперовим комбінатом в Костщині.

ISO 9001 є міжнародним стандартом, що визначає вимоги до гарантування якості праці сертифікованими підприємствами. Вимоги гарантують системність і задокументованість виробничих процесів з метою мінімізації дефектів якості та оптимізації надійності. Сертифікація здійснюється незалежними офіційно затверджених органами з сертифікації. Arctic Paper Kostrzyn і Arctic Paper Grycksbo сертифіковані у відповідності з поточним стандартом ISO 9001:2015.

Paper profile (Профіль паперу) являє собою інформаційну послугу, яка полегшує порівняння різних продуктів. Це форма декларації про продукт, що використовується для окремих продуктів та надає важливу ​​інформацію щодо ключових екологічних параметрів та компанії-виробника. Профіль паперу має підтримку дистриб'юторів і промислових асоціацій, провідних целюлозно-паперових виробників.

FSC® і PEFC™-сертифікована целюлоза. Сьогодні великі простори європейських лісів PEFC сертифіковані, в той час як частка FSC сертифікованих лісів наразі менша, але зростає. Arctic Paper працює як з FSC так і PEFC целюлозою.

FSC® (Лісова опікунська рада) була заснована в 1993 році з ініціативи користувачів деревини, торговців та представників екологічних організацій та організацій з прав людини. FSC сприяє екологічно, соціально та економічно відповідальному управлінню лісами в світі.

PEFC™ (Програма підтримки схем лісової сертифікації) була заснована в 1999 році і є незалежною глобальної зонтичної організацією для оцінки та взаємного визнання національних стандартів лісогосподарювання, що займаються питаннями сталого лісового господарства шляхом незалежної сертифікації третьою стороною. Метою є сприяння сталому веденню лісового господарства з дотриманням балансу між трьома такими аспектами: лісозаготівля, охорона навколишнього середовища і соціальні інтереси.